Final Akademi Anadolu Liseleri’nde donanımlı ve aydınlık sınıflarda sürdürülen eğitim öğretim çalışmaları, zengin ve güncel ders araç gereçleriyle yapılır. Derslerde kullanılan görsel ve işitsel materyaller öğrencilerin daha kalıcı bilgi edinmelerini sağlar. Sınıf mevcutları her öğrencimizin derse aktif katılımını sağlayacak şekilde düzenlenirken, mutlak öğrenci başarısı ve koşulsuz veli mutluluğunu sağlamak hedeflenmiştir.